Artikeln ”Green economy, Scandinavian investments and agricultural modernization in Tanzania” är skriven av Mikael Bergius, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Tor A. Benjaminsen, Noragric, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, och Mats Widgren, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i The Journal of Peasant Studies.