"Exploring the Planning-Governance Nexus: Introduction to the Special Issue" är skriven av Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Rainer Danielzyk, Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) och Institut für Umweltplanung, Leibniz Universität Hannover. Artikeln är publicerad i ett specialnummer av disP - The Planning Review om "Governance of Place" tillsammans med ytterligare artiklar av deltagarna i den "Summer School" med temat "Unpacking Spatial Planning as the Governance of Place" som ARL i samarbete med Kulturgeografiska institutionen genomförde i Stockholm i augusti 2016.