”Exploring the importance of inter-departmental women’s friendship in geography as resistance in the neoliberal academy” är skriven av Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Meighan Boyd, Royal Holloway, University of London. Artikeln är publicerad i Geografiska Annaler B.