”Conferences, award ceremonies and the showcasing of ‘best practice’: A case study of the annual European Week of Regions and Cities in Brussels” är skriven av Ida Andersson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet (nu vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet), och Ian Cook, Department of Social Sciences, Northumbria University. Artikeln är publicerad i Environment and Planning C: Politics and Space.