Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, är nu med i redaktionskommittén för tidskriften Digital Geography and Society.