Linn Axelsson har blivit antagen till docent i kulturgeografi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.