”Svenskfödda med god ekonomi har vunnit mest på stor invandring” är skriven av Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Dagens Nyheter.