Anpassade undervisningsformer ht 2021

Universitetet har beslutat att öppna sin verksamhet under hösten 2021, enligt rektors beslut. Detta betyder i huvudsak, vilket kommuniceras på universitetets hemsida 20210607 ”Från och med höstterminen kan de flesta moment utföras på plats om smittläget och vaccinationstäckning så tillåter. Undervisning för stora studentgrupper på plats i form av storföreläsningar etc. kommer dock att undvikas, särskilt i början av hösten.” Tentamensservice, dvs möjligheten till salstentamina öppnar i månadsskiftet september oktober. I huvudsak har alla gällande restriktioner lättat för universitetet från 1 juni 2021.

Vi välkomnar alla studenter att komma till Frescati på våra kurser och inriktningen är att normala förhållanden vad gäller undervisning på campus ska genomföras under hösten 2021. Vi vill dock att vi gör detta på ett säkert sätt och kommer erbjuda möjlighet att följa kurser på webben och i några fall begränsa antalet studenter vid vissa moment.

Avancerad nivå

För att underlätta för internationella studenter som följer masterkurser samt kurser som ges på engelska beslutas att dessa ges både på web och på campus första 10 veckorna på terminen, liksom de fristående kurserna i GIS (KG1304)  och Swedish Geography (KG1208). Det ska som student gå att följa kurserna i sin helhet via web.

Grundnivå

På Kulturgeografiska institutionen beslutas att introduktionskurserna på alla program på grundnivå inledningsvis ska kunna genomföras båda på campus och via web. Det kan dock förekomma obligatoriska moment på campus för vissa kurser, såsom examination, exkursioner, övningar och salstenta. Det innebär att de första kurserna, fem veckor på kandidataprogrammen (kurskoder KG1306 och KG1301). De första tio veckorna på termin fem i Samhällsplanering och kulturgeografi (KG331S, KG332S) och kulturgeografi (KG3300) ges i hybridformat, dvs on-line och på campus.

Som student eller lärare ska man följa regelverket som gäller under hösten. Om regeln att man ska stanna hemma om man uppvisar symptom är kvar så ska man självfallet stanna hemma. Det ska då gå att följa kursen ändå. Vi behöver en flexibilitet i dessa tider. Om det finns regler kring avstånd så ska dessa vidmakthållas.

Kursinnehållet kan på flera punkter behöva anpassas. Att hålla bussexkursioner med många studenter liksom stora salstentor kommer sannolikt bli begränsat i början av terminen. Större grupper i föreläsningssalar kommer också troligen bli svåra att genomföra beroende på hur regelverket ser ut. Det kan då bli aktuellt att dela in grupperna så en del får följa det på video (zoom).

Om regelverk och förhållandena ändras så är vi beredda att ompröva beslutet.