Vid Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien plenum den 1 februari 2022 valdes Anders Wästfelt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, in som ny arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen.