Studentexpeditionen

 
 

Ansvarig för studentexpeditionen: Iris Claësson.
E-post iris.claesson@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 33
Besöksadress: Rum X326, Geovetenskapens hus, Frescati.

Öppet: måndag-torsdag kl. 10-11 och 13-14.

Studentexpedition för kurser i kulturgeografi, samhällsplanering och geografi (endast Geografi, examensarbete, AN, 30 hp), Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, Samhällsplanerarprogrammet, Masterprogram i kulturgeografi, Masterprogram i samhällsplanering och Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring samt för forskarutbildning i geografi med kulturgeografisk inriktning. (Studentexpedition för övriga kurser i geografi finns vid Institutionen för naturgeografi, också den i Geovetenskapens hus.)

  • Examensansökan görs på Mina studier eller lämnas till Studentavdelningen i Studenthuset.
  • Intyg om pågående studier och studieintyg kan utfärdas av expeditionen. Du kan även skriva ut ett studieintyg från universitetets studeranderegister, LADOK, via Mina studier.
  • Kursinformation finns på respektive utbildnings sida på institutionens webbplats och på Mondo. (Mondo kräver aktiverat universitetskonto och registrering på kursen.)
  • Lediga studiplatser annonseras i utbildningskatalogen. Expeditionen tar emot anmälningar och svarar på frågor.
  • Registrering på den kurs du ska läsa sker på expeditionen om registreringen inte kan göras via webben, se information som sänds till alla sökande i slutet av juni (inför ht) respektive i mitten av december (inför vt). Expeditionen har också hand om rapportering av studieresultat i Ladok.
  • Rättade skriftliga tentamina och andra skriftliga uppgifter hämtas vanligen ut på expeditionen.

Vet du inte vart du ska vända dig så kan studentexpeditionen hänvisa dig vidare.

Om att studera vid Stockholms universitet
Information och service för dig som är student vid Stockholms universitet