Välkommen att kontakta Kulturgeografiska institutionen!

Utbildning

Är du intresserad av någon av institutionens utbildningar, har du frågor om en viss kurs eller vill veta mer om ett program så är det bäst att kontakta institutionens studievägledare, e-post: studievagledare@humangeo.su.se.

Ledning

Vill du komma i kontakt med institutionens chef så kontakta prefekten, e-post: prefekt@humangeo.su.se.

Press

Prefekten är den som i första hand uttalar sig i media om institutionen. E-post: prefekt@humangeo.su.se. Se även "Press".

Fler kontaktpersoner

Se under "Kontaktpersoner" och "Personal".