Organisation

Organisation

Institutionen leds av institutionsstyrelse och prefekt.

Gruppen för arbetsmiljö, lika villkor och miljö förbereder beslut om respektive frågor.

Studierektor och huvudlärare ansvarar för kurser och program. För varje kurs och moment finns en ansvarig lärare, som tillsammans med övriga undervisande lärare planerar, genomför och examinerar respektive del av utbildningen.

Studievägledaren har till uppgift att ge studenterna information och vägledning i studie- och yrkesvalsfrågor. Studentexpeditionen har hand om registrering av studenter och rapportering av studieresultat.

KONTAKT

Postadress
Stockholm universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm

Besöksadress
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Stockholm – Frescati
Tunnelbanestation: Universitetet