Kulturgeografiska institutionens webbplats är uppbyggd i fem huvudavdelningar: utbildning, forskning, publikationer, samverkan och om oss. Webbplatsen finns i en svensk (www.humangeo.su.se) och en engelsk (www.humangeo.su.se/english) version – innehållet i dessa båda versioner är inte helt identiskt. Sidorna är en del av institutionens informationsmaterial och producerade av institutionens lärare, forskare, annan personal och doktorander. Detta är den nionde versionen av www.humangeo.su.se sedan vårvintern 1996 och publicerades i början av juli 2011. Den aktuella versionen bygger på universitetsgemensam teknik och form.

Vi har strävat efter att bygga webbplatsen i enlighet med riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. För innehållet används XHTML 1.0 Transitional och presentationen styrs via CSS 2.1.

Sökning
Sökfunktionen på www.humangeo.su.se söker igenom hela underdomänen humangeo.su.se. Sökfunktionen söker också igenom universitetets webbaserade utbildningskatalog och universitetets digitala personalkatalog. Dessa sökresultat presenteras i tre separata kolumner.

Kontakt
Frågor om webbplatsens innehåll, struktur och funktion e-postas till Anders Rickegård, anders.rickegard@humangeo.su.se, och Stefan Ene, stefan.ene@humangeo.su.se.

Har du frågor om innehållet på en viss sida kontaktar du redaktören som står längst ned på varje webbsida.

Vid frågor om webbplatsens tekniska funktioner kontakta webbteam@su.se.

Mer om webbplatsen
Copyright
Information om cookies
Innehållsansvar