Studierektorer och huvudlärare arbetar med samordning, planering och kvalitetssäkring av institutionens utbildningar.

Huvudläraren är examinator för respektive huvudområde och nivå.

För varje kurs och moment finns även en kursenhetsansvarig lärare som har det operativa ansvaret för utbildningens genomförande.