Fasaderna på Geovetenskapens hus är utförda i glas, grönmålad träpanel, zinkplåt och betong. Takytorna är belagda med zinkplåt och har – liksom flera andra byggnader på campus – stora takuppbyggnader för fläktar, klädda med rostfritt stål. Byggnadens stomme består av platsgjuten betong med bärande stålpelare.

Greens villa, som ligger nära S- och U-husen, var trädgårdsdirektörens bostad under Experimantalfältets tid. Idag används villan av Naturvetenskapliga fakultetsföreningen.

Huskropparna omges av flera gamla och nya ekar, lönnar, björkar, fruktträd, gullregn, lökväxter, rosor och andra trädgårdsväxter.

Höst vid Geovetenskapens hus.
Höst vid Geovetenskapens hus.
 
Geovetenskapens hus från söder.
Geovetenskapens hus från söder.
 
Entrén till U-huset med gatuadress Svante Arrhenius väg 12.
Entrén till U-huset med gatuadress Svante Arrhenius väg 12.
 
Entrén vid Svante Arrhenius väg 8.
Entrén vid Svante Arrhenius väg 8.
 
Geovetenskapens hus från nordost., vid Frescatihallen.
Geovetenskapens hus från nordost, vid Frescatihallen.
 
Geovetenskapens hus på kvällen.
Geovetenskapens hus på kvällen.