Disciplinen geografi etablerades vid dåvarande Stockholms högskola 1912 och 1929 utsågs den första professorn i geografi. Professuren vid Geografiska institutet blev två 1955 och 1956 tillsattes den förste professorn i kulturgeografi. 1965 delades institutet och istället bildades två geografiska institutioner: Kulturgeografiska institutionen och Naturgeografiska institutionen (nu Institutionen för naturgeografi). 1960 blev den privata Stockholms högskola det statliga Stockholms universitet.

Professorer

 • Hans W:son Ahlmann, professor i geografi 19291950.
 • Gunnar Hoppe, professor i geografi 19541955 (professor i geografi, särskilt naturgeografi 19551980, rektor för Stockholms universitet 19741978).
 • David Hannerberg, professor i geografi, särskilt kulturgeografi med ekonomisk geografi 19561968.
 • Staffan Helmfrid, professor i geografi, särskilt kulturgeografi med ekonomisk geografi 19691992 (rektor för Stockholms universitet 19781988).
 • Ulf Sporrong, professor i geografi, särskilt kulturgeografi 19872001.
 • Bo Lenntorp, professor i geografi, särskilt kulturgeografi 19942003.
 • Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering sedan 1998–2017.
 • Mats Widgren, professor i geografi, särskilt kulturgeografi 2002–2015.
 • Bo Malmberg, professor i geografi, särskilt kulturgeografi sedan 2005.
 • Brita Hermelin, professor i geografi, särskilt kulturgeografi 2011–2013.
 • Eva Andersson, professor i geografi, särskilt kulturgeografi sedan 2016.
 • Dominic Power, professor i geografi, särskilt kulturgeografi sedan 2016.
 • Anders Wästfelt, professor i geografi, särskilt kulturgeografi sedan 2020.