16 april är sista dag för anmälan till kurser och program på grundnivå och avancerad nivå inför höstterminen 2017.

Utbildningsprogram som startar ht 2018

Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp
Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp
Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp