Den 25:e "Annual Postgraduate Population Studies Conference" (PopFest) genomförs i Stockholm 2017. 

"PopFest is an annual Population Studies conference for PhD students organized by fellow PhDs. It aims to provide a relaxed and supportive environment for students to come together to present their work and provides an excellent opportunity to bring together researchers from various Social Science disciplines."

Sista dag att lämna in abstract är 3 februari.

Tid: 31 maj, 2017, kl. 09.00 − 2 juni, 2017, kl. 17.00.
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Målgrupp: Doktorander inom samhällsvetenskapliga ämnen.
Organisatör: British Society for Population Studies (BSPS) i samarbete med Demografiska enheten (SUDA), Sociologiska institutionen, Institutet för social forskning (SOFI) och Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.