Genom ett licensavtal får organisationer som bedriver forskning, undervisning eller kulturverksamhet tillgång till geodata. Geodata är digital information som kan kopplas till ett geografiskt läge – till exempel kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjögeografisk information från Sjöfartsverket, data om berg och jordarter från Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Vid seminariet presenteras exempel på praktisk användning av geodata, vilka geodata som är tillgängliga och hur du kan använda dessa för forskning, utbildning och kulturverksamheter. Som deltagare får du svar på frågor som:

  • Vilka geodata finns tillgängliga för min undervisning, forskning eller min kulturverksamhet?
  • Vad kan jag använda geodata till?
  • Hur får jag tillgång?
  • Har min organisation avtal för tillgång till geodata och hur ser villkoren ut?

I programmet medverkar de myndigheter som erbjuder sin geodata: SCB, SGU, Sjöfartsverket och Lantmäteriet.

Anmäl ditt deltagande senast 23 mars. Seminariet är kostnadsfritt.

Tid: 10 april 2018 kl. 10.00–16.00.
Plats: William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Arrangör: Lantmäteriet tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet genom Institutionen för naturgeografi och Kulturgeografiska institutionen.