Tid: 16 oktober 2018, kl. 13.00−15.00.
Plats: X308, Geovetenskapens hus, Frescati.
Presentatörer: Marianne Abramsson och Andrew Byerley, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
Organisatör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.