Förstaårsseminarium inför disputation för filosofie doktorsexamen i geografi med kulturgeografisk inriktning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet, där Jennie Gustafsson framlägger sitt förstaårs-PM.

Tid: 17 oktober 2017 kl. 13.00–15.00.
Plats: X308, Geovetenskapens hus.
Arrangör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.