• Träffa studenter från Kulturgeografiska institutionen i Södra huset kl. 14.00–18.00.
  • Besök Geovetenskapens hus där Kulturgeografiska institutionen finns.

Prova på-föreläsning inställd
Den planerade föreläsningen om "Samhällsplanering för en hållbar stadsutveckling" i föreläsningssal D7 i Södra huset kl. 15.45–16.15 är tyvärr inställd.