• Träffa studenter från Kulturgeografiska institutionen i Södra huset kl. 14.00–18.00.
  • Gå på föreläsningen "Samhällsplanering för en hållbar stadsutveckling" i föreläsningssal D7 i Södra huset kl. 15.45–16.15.
  • Besök Geovetenskapens hus där Kulturgeografiska institutionen finns.