Begreppet “Mind the Gap” finns i Londons tunnelbana som en varning för ett rumsligt, horisontell och vertikalt avstånd mellan plattformen och tåget. Begreppet har senare använts bland annat i utbildningssammanhang som metafor för att överbrygga olika horisontella och vertikala avstånd.

”Mind the Gap” är Geografdagarnas övergripande tema för att konferensen ska fokusera på hur vi kan överbrygga avstånd mellan olika utbildningsnivåer, mellan skola och högre utbildning, mellan ämnet och samhället, mellan skolans styrdokument och praktiker, mellan mer tillämpad geografi och mer teoretisk geografi. ”Mind the Gap” – att bli medveten om distanser och om hur de kan överbryggas som ett led i att stärka och utveckla geografiämnet!