Barn
Barn till mongoliska boskapsskötare i ett bostadsområde i Inre Mongoliet, Kina.
 


Befolkninggeografi är ett forskningsfält där samhällsförändringar ses som ett resultat av männskligt handlande i tid och rum. Befolkningsgeografisk forskning använder kvalitativ och kvantitativ metodik för att förstå hur människors livsbanor formas och för att analysera hur individuella livsbanor påverkar aggregerade utvecklingsmönster. Vi uppmärksammar särskilt den roll som migrationen spelar i människors liv. Forskningen baseras på intervjuer i kombination med GIS-baserad analys av longitudinella befolkningsdatabaser.

Forskningen bedrivs inom tre överlappande områden:

  • Befolkningsgeografi
  • Migrationsstudier
  • Geografi och digitala resurser

Mer information om forskningsprofilen finns på vår engelska sida.

Läs mer om kartografi och GIS här.