Forskningsnyheter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kulturgeografiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsnyheter

Forskningsnyheter

Här publicerar vi texter om ny forskning från Kulturgeografiska insitutionen.

KONTAKT

The Stockholm Urban and Regional Research Environment
Thomas Borén
E-post thomas.boren@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 30

Historisk geografi och landskapsstudier
Lowe Börjeson
E-post lowe.borjeson@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 48

Anders Wästfelt
E-post anders.wastfelt@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 56

Befolkningsgeografi, migration och GIS
Bo Malmberg
E-post bo.malmberg@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 53

Urbana Afrika
Ilda Lindell
E-post ilda.lindell@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 49

Andrew Byerley
E-post andrew.byerley@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 65