Exkursion i Årsta, Stockholm.
Exkursion i Årsta, Stockholm.


Vid Kulturgeografiska institutionen kan du läsa kurser inom tre olika huvudområden – kulturgeografi, samhällsplanering och geografi – och på tre olika utbildningsnivåer – grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Du kan läsa enstaka kurser eller följa hela program. Våra utbildningar är utformade i nära anslutning till forskningen och de innehåller tillämpningar och fältinslag.

Program på grundnivå – leder till kandidatexamen
Program på avancerad nivå – leder till masterexamen
Program på forskarnivå – leder till licentiat- och/eller doktorsexamen

Kulturgeografi 
Samhällsplanering
Geografi

Exkursioner, fältarbete och fältkurser
Studentutbyte 

Tidigare studenters examensarbeten

Vill du arbeta med planering, projektledning eller utredning?

Några av våra tidigare studenter berättar om sina studier vid Stockholms universitet och sina karriärer inom kommuner, statliga verksamheter, privata företag och idéburna organisationer.

Tidigare studenter berättar om studier och karriär