Exkursion i Årsta, Stockholm.
Exkursion i Årsta, Stockholm.


Vid Kulturgeografiska institutionen kan du läsa kurser inom tre olika huvudområden – kulturgeografi, samhällsplanering och geografi – och på tre olika utbildningsnivåer – grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Du kan läsa enstaka kurser eller följa hela program. Våra utbildningar är utformade i nära anslutning till forskningen och de innehåller tillämpningar och fältinslag.

Utbildningsprogram Grundnivå – leder till kandidatexamen
Avancerad nivå – leder till masterexamen
Forskarnivå – leder till licentiat- eller doktorsexamen
Huvudområden Geografi
Kulturgeografi 
Samhällsplanering
Fältstudier Exkursioner, fältarbete och fältkurser
Studentutbyte  Utlandsstudier inklusive Erasmus och Nordplus
Studentuppsatser Tidigare studenters examensarbeten

 

Vill du arbeta med planering, projektledning eller utredning?

Några av våra tidigare studenter berättar om sina studier vid Stockholms universitet och sina karriärer inom kommuner, statliga verksamheter, privata företag och idéburna organisationer.