Studentledd exkursion i Stockholm.
Studentledd exkursion i Stockholm.


Forskning och utbildning
Kulturgeografiska institutionen (KG) arbetar med forskning och utbildning inom kulturgeografi, samhällsplanering och geografi. Institutionen är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten inom Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

På grundnivå (GN) ger institutionen kurser i kulturgeografi och samhällsplanering. Institutionen är värdinstitution för Samhällsplanerarprogrammet (SPP) och Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer (KKG). Kurser och program i geografi ges i samarbete med Institutionen för naturgeografi, som administrerar dessa utbildningar. De flesta kurser och alla program på grundnivå ges på svenska.

På avancerad nivå (AN) ges kurser i kulturgeografi, samhällsplanering och geografi samt tre masterprogram: Masterprogram i kulturgeografi (MHG), Masterprogram i samhällsplanering (MURP) och Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring (MGLOB). Utbildningarna på avancerad nivå ges på engelska.

På forskarnivå ger institutionen ett program i geografi med kulturgeografisk inriktning. Forskarutbildningen ges huvudsakligen på engelska.

Det finns goda möjligheter att läsa en termin eller ett läsår utomlands vid ett av våra partneruniversitet.

Institutionens tre forskningsprofiler är The Stockholm Urban and Regional Research Environment (SURE), Historisk geografi och landskapsstudier och Befolkningsgeografi, migration och GIS.

Studenter, anställda och lokalisering
Antalet studenter är under en termin sammanlagt omkring 500, fördelade på olika program och nivåer. Institutionen har omkring 50 anställda, varav cirka 30 lärare och forskare och omkring 15 doktorander. Sedan 1997 finns institutionen i Geovetenskapens hus på campus Frescati på Norra Djurgården i Stockholm.

Mer information
Nedan finns länkar till några sidor som du som ny student vid institutionen bör besöka för att bättre förstå hur utbildningen fungerar och vad som förväntas av dig som student. All information finns dock inte på den öppna webben. I samband med varje kurs och moment ges ytterligare anvisningar vid introduktioner och i samband med annan undervisning samt via lärplattformen Athena. Aktivera ditt universitetskonto så snart som möjligt.

Hoppas du skall trivas på Kulturgeografen!
 

Kursinformation

Studieinformation

Allmän information

Engagemang

Sociala medier