I Universitetsbiblioteket.
 

I huvudstaden är det nära till riksdag och departement, många centrala verk och myndigheter, små och stora kommuner, företag, politiska partier och intresseorganisationer. Regionens utbud av bibliotek, arkiv, museer och andra institutioner är också viktiga tillgångar. Stockholm har ett bra utbud av fritidsaktiviteter, kultur, sport och nöjen, och nära till naturen.
 

 
Kulturgeografiska institutionen finns i Geovetenskapens hus på campus Frescati.
Kulturgeografiska institutionen finns i Geovetenskapens hus på campus Frescati.
 

 

Utbildningen sker till stor del i Geovetenskapens hus på Stockholms universitets huvudcampus, Frescati, på Norra Djurgården i Stockholm. I det huset, som invigdes 1997, finns utöver moderna undervisningslokaler bland annat läsplatser och rum för grupparbete. Institutionen är relativt liten – vilket ger bra förutsättningar för goda kontakter studenter emellan och mellan studenter, lärare, forskare och annan personal. Vi erbjuder en god och stimulerande studiemiljö.
 

Stadsexkursion under fältkurs i München.
Stadsexkursion under fältkurs.
 


Under exkursioner och fältkurser får du också lära känna områden, förhållanden och intressenter utanför stockholmsregionen. Även i undervisningen i övrigt hämtas exempel från en mängd olika platser och länder, på vissa kurser med tonvikt på Sverige och Europa medan andra kurser har fokus på det globala syd. Om du är intresserad finns även goda möjligheter att läsa en tid utomlands vid ett av våra partneruniversitet inom ramen för våra utbytesprogram.
 

 
Innan föreläsning i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Innan föreläsning i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
 


Utbildningarna återspeglar tydligt institutionens forskning och aktiva forskare undervisar på alla nivåer. I utbildningen medverkar både mycket erfarna lärare och yngre akademiker.

När du börjar studera vid Kulturgeografiska institutionen kan du se fram mot en bra tid med nya kunskaper och insikter, nya vänner och kontakter, en hel del intensivt studerande och många innehållsrika och inspirerande dagar.
 

 
I Geobiblioteket, Geovetenskapens hus, Frescati.
Läsplatser i Geovetenskapens hus, Frescati.