Nordplus är Nordiska Ministerrådets utbytesprogram för lärare och studenter vid nordiska universitet och högskolor. Flertalet nordplusstudenter studerar en termin i ett annat nordiskt land.

Utbytesstudier vid nordiska universitet kan ske genom nätverket Nordlys där Nordens alla universitet ingår. Nordplusnätverket Nordlys kan alltså möjliggöra utbytesstudier vid universitet i exempelvis Bergen, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Reykjavik, Trondheim, Åbo eller Århus. Utbytesavtal inom Norden kan även finnas inom Erasmus.

Ansökan
Ansökan om att delta i studentutbyte inom Nordlys lämnas till sektionen för internationell mobilitet vid Studentavdelningen. Observera ansökningstiderna inför kommande läsår och hösttermin respektive vårtermin. 

Länkar
Studera utomlands – allmänt om utlandsstudier samt aktuella utlysningar
Studera utomlands inom Nordplus inkl. Nordlys
Alla Stockholms universitets utbytesavtal (sök på Nordlys)
Nordiska Ministerrådet: Nordplus inkl. Nordlys