Erasmus+ är ett EU-program. Syftet med Erasmus är att öka utbytet av studenter mellan universitet och högskolor i Europa och att därigenom bidra till att skapa en europeisk identitet. 

Erasmus fungerar genom bilaterala avtal. (Utöver genom de utbytesavtal som finns vid Kulturgeografiska institutionen så kan det ibland vara möjligt att läsa utomlands genom avtal som finns vid andra institutioner inom universitetet.) Kurser studeras vid den institution eller fakultet som Kulturgeografiska institutionen har avtal med, se nedan, men vid vissa lärosäten är det även möjligt att studera vid andra institutioner eller fakulteter. Aktuell information om kursutbud, studentbostäder med mera finns på respektive partneruniversitets webbplats.

Utöver institutionens erasmusavtal finns även universitetsövergripande (centrala) utbytesavtal inom Erasmus+ med de universitet som ingår i Civis – European Civic University Alliance. Dessa studieplatser kan sökas av studenter vid Stockholms universitet oavsett institutionstillhörighet. Avtalen gäller för studier från och med höstterminen 2020. Ansökan om utbytesstudier vid universiteten inom Civis görs genom Studentavdelningen och särskilda regler och ansökningstider kan gälla.

Tag kontakt i mycket god tid före de tänkta utlandsstudierna.

Stipendium
Erasmusprogrammet erbjuder stipendier för att möjliggöra för studenter vid ett universitet inom Europeiska unionen att studera en tid utomlands. Alla studenter som antas till studier inom Erasmus erbjuds stipendium.

Studietid
Tiden för studentutbyte (och/eller praktik) inom Erasmus är en sammanhållen tidsperiod om minst 3 månader och maximalt 12 månader. En månad i detta sammanhang omfattar en period från dag X under månad N till dag X-1 under månad N+1 vilket betyder att 3 månader motsvarar cirka 13 veckor. En student kan delta i utbyte inom Erasmus en gång på grundnivå (för kandidatexamen), en gång på avancerad nivå (för masterexamen) och en gång på forskarnivå (för doktorsexamen).

Språkkrav
Krav på språkkunskaper anges med koder (t.ex. B1, B2 och C1) nedan. Dessa ingår i ett gemensamt europeiskt system som kallas CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Före utbytestiden inom Erasmus gör alla antagna ett språktest i det språk som huvudsakligen kommer användas som undervisningsspråk och ett motsvarande prov görs efter utbytet.

Ansökan
Ansökan om att delta i studentutbytet under kommande läsår ska lämnas in senast den 15 mars. För den som vill delta i utbyte under en vårtermin kan ansökan även lämnas senast den 15 september.

Kontakt
Har du frågor så kontakta international@humangeo.su.se.

Länkar

Partneruniversitet inom Erasmus

Samarbetet med många av partneruniversiteten har pågått sedan länge men listan förändras över tid. Observera att för universitet markerade med "CIVIS" sker ansökan genom Studentavdelningen, att särskilda regler och ansökningstider kan gälla samt att dessa avtal gäller utbytesstudier från och med höstterminen 2020.

Belgien, Bryssel

Belgien, Louvain

Studier på avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är flamländska för kurser på grundnivå eller engelska (B1). Kurser på engelska på avancerad nivå.

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är franska (B1) eller engelska (B2). Få kurser på engelska.

Frankrike, Bordeaux

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är franska (B1).

Frankrike, Cergy-Pontoise

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är franska (B2).

Frankrike, Marseille

Frankrike, Paris

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är franska (B2) eller engelska (B2). Få kurser på engelska.

Frankrike, Poitiers

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
1 student 1 termin eller 1 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är franska (B1).

Grekland, Aten

Irland, Dublin

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska (B2).

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska (B1).

Italien, Rom

Lettland, Riga

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är lettiska eller engelska (B1). Några kurser ges på engelska.

Nederländerna, Groningen

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
3 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår och 1 student 1 termin.
Undervisningsspråk är nederländska eller engelska (B2 för grundnivå och C1 för avancerad nivå). Stort utbud av kurser på engelska.

Nederländerna, Utrecht

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
4 studenter 1 termin eller 4 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är nederländska eller engelska (B2 för grundnivå och C1 för avancerad nivå). Stort utbud av kurser på engelska.

Rumänien, Bukarest

Schweiz, Bern

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
3 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår och 1 student 1 termin.
Undervisningsspråk är tyska eller engelska (B2). Få kurser på engelska.
Ej ett utbyte inom Erasmus men på liknande villkor med stipendium från Schweiz (genom Swiss-European Mobility Programme).

Spanien, Barcelona

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
4 studenter 1 termin eller 2 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är katalanska eller spanska (B1).

Spanien, Madrid

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
1 student 1 termin.
Undervisningsspråk är spanska.

Storbritannien och Nordirland, Belfast

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska (B2).

Storbritannien och Nordirland, Cardiff

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska (B1).
Värduniversitetet gör urval bland de nominerade studenterna.

Storbritannien och Nordirland, London

Studier på grundnivå och avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska (B2).

Storbritannien och Nordirland, Manchester

Studier på grundnivå.
3 studenter 1 termin eller 3 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska (B2).

Tjeckien, Prag

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska eller tjeckiska (B1). Visst utbud av kurser på engelska.

Tyskland, Berlin

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är tyska eller engelska (B2). Visst utbud av kurser på engelska.
Möjlighet att även studera vid Freie Universität Berlin och Technische Universität Berlin.

Tyskland, Hannover

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
5 studenter 1 termin.
Undervisningsspråk är tyska eller engelska (B2). Stort utbud av kurser på engelska på avancerad nivå inom samhällsplanering.

Tyskland, Heidelberg

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är tyska (B2).

Tyskland, München

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är tyska (B1). Visst utbud av kurser på engelska.

Tyskland, Passau

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är tyska eller engelska (A2). Få kurser på engelska.

Tyskland, Tübingen

Tyskland, Vechta

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
1 student 1 termin.
Undervisningsspråk är engelska (B1).

Ungern, Budapest

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
1 student 1 termin.
Undervisningsspråk är ungerska eller engelska (B2). Visst utbud av kurser på engelska.