Erasmus+ är ett EU-program. Syftet med Erasmus är att öka utbytet av studenter mellan universitet och högskolor i Europa och att därigenom bidra till att skapa en europeisk identitet. 

Erasmus fungerar genom bilaterala avtal. (Utöver genom de utbytesavtal som finns vid Kulturgeografiska institutionen så kan det ibland vara möjligt att läsa utomlands genom avtal som finns vid andra institutioner inom universitetet.) Kurser studeras vid den institution eller fakultet som Kulturgeografiska institutionen har avtal med, se nedan, men vid vissa lärosäten är det även möjligt att studera vid andra institutioner eller fakulteter. Aktuell information om kursutbud, studentbostäder med mera finns på respektive partneruniversitets webbplats.

Tag kontakt i mycket god tid före de tänkta utlandsstudierna.

Stipendium
Erasmusprogrammet erbjuder stipendier för att möjliggöra för studenter vid ett universitet inom Europeiska unionen att studera en tid utomlands. Alla studenter som antas till studier inom Erasmus erbjuds stipendium.

Studietid
Tiden för studentutbyte (och/eller praktik) inom Erasmus är en sammanhållen tidsperiod om minst 3 månader och maximalt 12 månader. En månad i detta sammanhang omfattar en period från dag X under månad N till dag X-1 under månad N+1 vilket betyder att 3 månader motsvarar cirka 13 veckor. En student kan delta i utbyte inom Erasmus en gång på grundnivå (för kandidatexamen), en gång på avancerad nivå (för masterexamen) och en gång på forskarnivå (för doktorsexamen).

Språkkrav
Krav på språkkunskaper anges med koder (t.ex. B1, B2 och C1) nedan. Dessa ingår i ett gemensamt europeiskt system som kallas CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Före utbytestiden inom Erasmus gör alla antagna ett språktest i det språk som huvudsakligen kommer användas som undervisningsspråk och ett motsvarande prov görs efter utbytet.

Ansökan
Ansökan om att delta i studentutbytet under kommande läsår ska lämnas in senast den 15 mars. För den som vill delta i utbyte under en vårtermin kan ansökan även lämnas senast den 15 september.

Kontakt
Har du frågor så kontakta international@humangeo.su.se.

Länkar
Studera utomlands – allmänt om utlandsstudier vid universitetet
Europeiska unionen: Erasmus
erasmusstudent.se – Universitets- och högskolerådets erasmusinformation för studenter

Partneruniversitet inom Erasmus

Samarbetet med många av partneruniversiteten har pågått sedan länge men listan förändras över tid.  

Belgien, Louvain
Katholieke Universiteit LeuvenDepartement Aard- en Omgevingswetenschappen

Studier på avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är flamländska för kurser på grundnivå eller engelska (B1). Kurser på engelska på avancerad nivå.

Université catholique de Louvain: Ecole de Géographie

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är franska (B1) eller engelska (B2). Få kurser på engelska.

Frankrike, Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne (Bordeaux-3)Département Géographie, science de l'espace et du territoire

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är franska (B1).

Frankrike, Cergy-Pontoise
Université de Cergy-Pontoise: Département de Géographie et d'Histoire

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är franska (B2).

Frankrike, Paris
Sorbonne UniversitéInstitut de Géographie et d'Aménagement

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är franska (B2) eller engelska (B2). Få kurser på engelska.

Frankrike, Poitiers
Université de Poitiers: Département de Géographie

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
1 student 1 termin eller 1 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är franska (B1).

Irland, Dublin
Trinity College Dublin: Department of Geography

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska (B2).

University College Dublin: School of Geography

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska (B1).

Lettland, Riga
Latvijas Universitâte: Ģeogrāfijas nodaļa

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är lettiska eller engelska (B1). Några kurser ges på engelska.

Nederländerna, Groningen
Rijksuniversiteit Groningen: Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
3 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår och 1 student 1 termin.
Undervisningsspråk är nederländska eller engelska (B2 för grundnivå och C1 för avancerad nivå). Stort utbud av kurser på engelska.

Nederländerna, Utrecht
Universiteit Utrecht: Faculteit Geowetenschappen

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
4 studenter 1 termin eller 4 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är nederländska eller engelska (B2 för grundnivå och C1 för avancerad nivå). Stort utbud av kurser på engelska.

Schweiz, Bern
Universität Bern: Geographisches Institut

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
3 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår och 1 student 1 termin.
Undervisningsspråk är tyska eller engelska (B2). Få kurser på engelska.
Ej ett utbyte inom Erasmus men på liknande villkor med stipendium från Schweiz (genom Swiss-European Mobility Programme).

Spanien, Barcelona
Universitat de Barcelona: Departament de Geografia Humana

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
4 studenter 1 termin eller 2 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är katalanska eller spanska (B1).

Spanien, Madrid
Universidad Complutense de Madrid: Departamento de Geografía

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
1 student 1 termin.
Undervisningsspråk är spanska.

Storbritannien och Nordirland, Belfast
Queens UniversitySchool of Natural and Built Environment

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 student 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska (B2).

Storbritannien och Nordirland, Cardiff
Cardiff UniversitySchool of Geography and Planning

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska (B1).
Värduniversitetet gör urval bland de nominerade studenterna.

Storbritannien och Nordirland, London
Queen Mary University of London: School of Geography

Studier på grundnivå och avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska (B2).

Storbritannien och Nordirland, Manchester
Manchester Metropolitan UniversitySchool of Science and the Environment

Studier på grundnivå.
3 studenter 1 termin eller 3 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska (B2).

Tjeckien, Prag
Univerzita Karlova v Praze: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är engelska eller tjeckiska (B1). Visst utbud av kurser på engelska.

Tyskland, Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin: Geographisches Institut

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är tyska eller engelska (B2). Visst utbud av kurser på engelska.
Möjlighet att även studera vid Freie Universität Berlin och Technische Universität Berlin.

Tyskland, Hannover
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover: Institut für Umweltplanung

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
5 studenter 1 termin.
Undervisningsspråk är tyska eller engelska (B2). Stort utbud av kurser på engelska på avancerad nivå inom samhällsplanering.

Tyskland, Heidelberg
Ruprecht-Karls-Universität: Geographisches Institut

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är tyska (B2).

Tyskland, München
Ludwig-Maximilians-Universität MünchenDepartment für Geographie

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 2 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är tyska (B1). Visst utbud av kurser på engelska.

Tyskland, Passau
Universität PassauFachbereich Geographie

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
2 studenter 1 termin eller 1 studenter 1 läsår.
Undervisningsspråk är tyska eller engelska (A2). Få kurser på engelska.

Tyskland, Vechta
Universität VechtaInstitut für Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensivgebieten

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
1 student 1 termin.
Undervisningsspråk är engelska (B1).

Ungern, Budapest
Eötvös Loránd TudományegyetemFöldrajztudományi Központ

Studier på grundnivå eller avancerad nivå.
1 student 1 termin.
Undervisningsspråk är ungerska eller engelska (B2). Visst utbud av kurser på engelska.