Stockholms universitet har – utöver institutionernas kontakter – ett stort antal avtal om studentutbyte med universitet i bland annat Australien, Brasilien, Chile, Egypten, Japan, Kanada, Kina, Ryssland, Singapore och USA samt det nordiska nätverket Nordlys (där alla universitet i de nordiska länderna ingår) inom Nordplus. Universitetet ingår dessutom i ett utbytesnätverk för nordliga universitet, North2North.

Ansökan
Ansökan om att delta i studentutbyte genom universitetets centrala avtal lämnas till sektionen för internationell mobilitet vid Studentavdelningen. Observera att ansökan till kommande läsår vanligen måste göras lång tid i förväg. 

Länkar
Studera utomlands – allmänt om utlandsstudier samt aktuella utlysningar
Alla Stockholms universitets utbytesavtal