Ändring i kursval

Det är inte ovanligt att kursval måste ändras under en utbytesperiod på grund av till exempel förändrat kursutbud. Meddela detta till koordinatorn på Kulturgeografiska institutionen. Ange vilka förändringar det gäller och om nya kurser tillkommer bifoga eller länka till aktuell kursinformation. Ett nytt avtal, ”Changes to Learning Agreement”, upprättas.

Studieavbrott

Avbrott i utbytesstudier måste omedelbart meddelas både koordinatorn vid hemuniversitetet och den vid värduniversitetet.

Närvarointyg

För studenter som har erasmusstipendium måste värduniversitetet signera ett ”Certificate of Attendance”. Formulär och anvisningar om detta finns hos Internationell mobilitet vid Studentavdelningen.

Studieintyg

Tag reda på hur och när värduniversitet utfärdar studieintyg, ett ”Official Transcript of Records”, som är nödvändigt för tillgodoräkning vid Stockohlms universitet. Vanligen skickas intyget med automatik direkt till heminstitutionen en till två månader efter att den sista examinationen gjorts vid värduniversitet. Vissa universitet skickar även ett studieintyg till utbytesstudenten. Observera att på några universitet måste studenten beställa studieintyg.