Utbytesstudier är en fantastisk möjlighet att lära känna en annan del av världen, möta en annan akademisk miljö och få nya kunskaper och perspektiv inom din studieinriktning. Du kan studera motsvarigheten till någon eller några av institutionens kurser eller, vanligare, komplettera utbildningen i Stockholm med andra kurser inom geografi, kulturgeografi eller samhällsplanering.

Normalt krävs minst 60 hp inom huvudområdet före ansökan. Utlandsstudier genomförs vanligen inom Erasmus eller Nordplus, men det finns även andra möjligheter

Ansökan – utbyte – tillgodoräkning

Utbytesprogram och partneruniversitet

Lämpliga terminer att studera utomlands
Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp Termin 3 eller 4 eller termin 3 och 4.
Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp Termin 3 eller 4 (eller termin 3 och 4) för antagna 2019 eller senare. Termin 4 eller 5 för antagna 2011–2018.
Kandidatprogram i geografi, 180 hp Termin 4 eller 5.
Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp Termin 4.
Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp Termin 2 eller 3.
Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp Termin 2 eller 3.
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp Termin 3.


Fältarbete

Vissa av våra kurser har en tydlig internationell inriktning och några innehåller också en fältkurs utanför Sverige. Fältkurser utomlands ingår bland annat i Fältprojekt inom samhällsplanering, 7,5 hp. Enskilt fältarbete i Afrika, Asien och Latinamerika inför eller inom ett examensarbete kan ske med hjälp av stöd från Sida.

Praktik

Praktik utomlands kan ske inom ramen för institutionens praktikkurser och/eller som Erasmuspraktik eller Nordpluspraktik.