Kontakta studievägledaren så snart som möjligt efter kontakten med samordnaren vid Studentavdelningen och visa intyget du fått av samordnaren.

Samordnare - Studentavdelningen

Finns på Studentavdelningen i Studenthuset, Frescati. 
E-post: studentstod@su.se

Kontaktperson - Kulturgeograiska institutionen

Veronica Hohl, studievägledare
E-post: veronica.hohl@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 37

 

Mer information finns på www.su.se/funktionsnedsattning.