På liknande sätt finns studentrepresentanter i bland annat fakultetsnämnd och universitetsstyrelse.

Värderingar av moment och kurser samlar in studenternas syn på utbildningen. Värderingarna är en viktig kugge i kursernas utveckling.