Scheman för alla kurser finns i universitetets schema- och lokalbokningssystem TimeEdit.  I systemet går det att söka ut en eller fler kurser. Länk till schema för respektive kurs finns på kurssidan här på institutionens webbplats och, för kursregistrerade studenter, i Athena.

Se ditt schema här: