Studenthuset på campus Frescati.
Studenthuset på campus Frescati.


Studie- och språkverkstaden

Vid Studie- och språkverkstaden i Studenthuset erbjuds seminarier, föreläsningar och individuell handledning i akademiskt skrivande och studieteknik för studenter vid Stockholms universitet.

Studie- och språkverkstaden

Akademiskt skrivande på engelska

Academic Writing Service ger handledning kring texter skrivna på engelska. Det kan gälla skrivprocessen, struktur och disposition, språk och stil eller referatteknik.

Academic Writing Service

Språkkurser

Vid universitetet ges kurser i många språk, inklusive svenska. Se utbildningskatalogen för information.

Utbildningskatalogen