Geovetenskapens hus.

 

Byggnaden började uppföras 1994 och invigdes 1997. Under 2007–2009 genomfördes en större om- och tillbyggnad. I huset finns fyra institutioner:

Geovetenskapens hus består av flera huskroppar som kallas hus R, S, T, U, V, X och Y. Rumsnumren består av en bokstav och tre siffror. Bokstaven anger vilket hus rummet ligger i. Första siffran anger vånings­plan. Rum X326 ligger alltså på plan 3 i hus X.

Undervisningslokaler

De flesta undervisningslokaler finns i hus U och Y. Föreläsningssalarna heter De Geer (hus Y, plan 2), William-Olsson (hus Y, plan 1), Nordenskiöld (hus U, plan 3), Ahlmann (hus U, plan 3) och Högbom (hus U, plan 3).

Läsplatser och pausrum

Läsplatser och rum för grupparbete finns i huset. Pausrum och pentryn för studenter finns på plan 1 i hus U och Y.

Läsplatser och grupprum finns även i Frescatibiblioteket (huvudbiblioteket), några minuters promenad från Geovetenskapens hus.

Tjänsterum för lärare och andra

Kulturgeografiska institutionens kontorsrum finns på plan 3 och 4 i hus X.

Öppettider

Under terminstid är Geovetenskapens hus normalt öppet: måndag–fredag klockan 07.45–17.00

Ingång Svante Arrhenius väg 12 (U-huset) måndag–torsdag klockan 07.45–19.00, fredag klockan 07.45–17.00.

Ingången i södra delen av hus X är öppen måndag–fredag klockan 07.30-17.00.

Källsortering

I Geovetenskapens hus finns en källsorteringsstation i paus- och studierummet på plan 1 i U-huset.

Rökning förbjuden

Totalt rökförbud gäller inom Stockholms universitets lokaler. Rökförbud gäller även inom 15 meter från universitetets byggnader. Rökning är alltså förbjudet i alla delar av Geovetenskapens hus samt inom 15 meter från huset. 

Säkerhet

Vid pågående brottslighet och i andra akuta situationer ring 112; om möjligt, kontakta därefter universitetets säkerhetssektion på tfn 08-16 22 16 eller campusbevakningen på universitetets larmnummer 08-16 42 00 (alternativt 08-15 42 00); begär att få komma i kontakt med väktare vid Stockholms universitet och meddela vad som har hänt. Universitetets väktare finns på campus dygnet runt. Vaktbolag är Tempest. Universitetets tipstelefon för anonym anmälan av brott, hot, trakasserier eller annat som rör säkerheten är 08-16 11 55 (telefonsvarare utan nummerpresentatör). Säkerhetsrisker med mera kan även rapporteras online i Samir, su.se/samir.

Brand- och inbrottslarm är installerat i huset. Brandsläckare finns på varje våningsplan, se anslagna anvisningar. Utrymning av respektive lokal vid brand eller annan fara sker enligt anslagna anvisningar.

Hjärtstartare finns i S-huset (plan 2, vid vaktmästeriet), U-huset (plan 2) och Y-huset (plan 2, vid hissen).

Förbandslåda finns i S-huset (plan 2, i vaktmästeriet), U-huset (plan 1, vid toaletterna) och X-huset (i rum X306).

Tekniska fel anmäls till läraren. Vid akuta fel, som behöver åtgärdas utanför kontorstid, ring universitetets larmnummer 08-16 42 00.

Lämna aldrig värdesaker utan tillsyn i byggnaden. Tag med ytterkläder in i salarna.