Med universitetskontot kan du bland annat se dina studieresultat i Ladok, skapa studieintyg, göra adressändringar, söka andra studenter, spara dokument och dela filer med andra studenter. Universitetskontot ger även tillgång till Athena, athena.su.se, som är den lärplattform som används för kommunikation inom många kurser. Kortet används också för att låna böcker vid biblioteket, samt för att skriva ut, kopiera och scanna.

Universitetskontot skapas i samband med registreringen. Kortet får du genom att gå in på aktivera.su.se och följa instruktionerna där.

De flesta tjänster som är kopplade till kontot går att nå via Digitala verktyg och tjänster.