Resurser

Bibliotek

På Stockholms universitetsbibliotek finns böcker och tidskrifter inom bland annat geografi, kulturgeografi och samhällsplanering.

Datorer, kopiatorer och trådlöst nät

På campus finns flera salar med datorer utöver institutionernas mer specialiserade datorsalar. Kopiator finns i bland annat Geobiblioteket, Allhuset och Huvudbiblioteket.

Lokaler

Kulturgeografiska institutionens utbildningar ges till största delen i Geovetenskapens hus där också institutionen finns. I huset finns bland annat bibliotek, föreläsningssalar, seminarierum, grupprum och läsplatser.

Språkstöd

Universitetet erbjuder seminarier, föreläsningar och individuell handledning i akademiskt skrivande på svenska och engelska.

Studentservice

Vid universitetet finns många stöd- och hjälpfunktioner för dig som student, till exempel Studenthälsan, Studie- och språkverkstaden (ger seminarier och föreläsningar om att skriva akademiskt, i svenska som andraspråk, våga tala samt studieteknik) och Karriärservice.

Universitetskonto och universitetskort

Universitetskontot med tillhörande kort ger dig tillgång till bibliotek och universitetets gemensamma IT-tjänster, exempelvis trådlöst nätet och lärplattform.

Sök bland alla våra utbildningar i universitetets webbkatalog

Till utbildningskatalogen

KONTAKT

Studentexpedition
Anna Andreasson
E-post: studentexpedition@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 33 | Rum: X326
Studentexpedition

Studievägledare
Veronica Hohl
E-post: studievagledare@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 37 | Rum: X331
Studievägledning

Fler kontaktpersoner