Bok 1 – Organisation, förvaltning och kommunikation

Bok 2 – Utbildning och forskning

Bok 3 – Ekonomi, upphandling, teknik, lokaler och IT

Bok 4 – Personal

 

Regelboken – Stockholms universitet