Institutionsstyrelsen består av prefekten samt valda representanter för lärare, övriga anställda och studenter. Prefekten har ansvaret för den verkställande ledningen av institutionen.

Studierektorer, huvudlärare och övriga lärare

Studierektorer och huvudlärare har ett övergripande ansvar för kurser och program. Kurs- och momentansvariga lärare ansvarar för utbildningarnas genomförande tillsammans med övriga undervisande lärare.

Studievägledaren

Studievägledaren har bland annat till uppgift att ge studenterna vägledning i studie- och yrkesvalsfrågor. Den som får problem med sina studier kan vända sig till studievägledaren, liksom den som tänker göra ett studieuppehåll eller studieavbrott. I frågor som rör den allmänna planeringen av universitetsstudier och arbetsmarknadsfrågor går det även att vända sig till studievägledningen vid Studentavdelningen i Studenthuset.

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen ansvarar för registrering av studenter och rapportering av studieresultat. På begäran utfärdas intyg om pågående studier, examensbevis och studieintyg. Du kan även skriva ut ett studieintyg från universitetets studeranderegister, Ladok, via minastudier.su.se.

Ledningsgruppen för Samhällsplanerarprogrammet

Ledningsgruppen för Samhällsplanerarprogrammet arbetar med den pedagogiska samordningen inom programmet, initierar förändringar och verkar för utvecklingen av programmet. 

Mer information