Listan publiceras på respektive kurssida. Kurslitteratur kan ibland bytas ut med kort varsel, till exempel på grund av att en viss titel är slut på förlaget. Köp därför ingen kurslitteratur före respektive moments introduktion utan att först kontakta den ansvarige läraren.

Kurslitteraturen kan vanligen köpas:

Delar av kurslitteraturen kan även finnas i andra boklådor.

Kurslitteraturen kan vanligen lånas på: