Vid institutionen finns en grupp för arbetsmiljö, lika villkor och miljö (ALM) med representanter för olika personalkategorier samt doktorander och studenter. Gruppen är rådgivande instans och sammanträder ungefär fem gånger per år. Uppgiften är bland annat att utarbeta en jämställdhets- och likabehandlingsplan för att öka jämställdheten vid institutionen och för att integrera kvinno- och jämställdhetsfrågor i undervisningen.

Om du blivit utsatt för trakasserier eller på annat sätt illa behandlad kontakta prefekt eller studierektor. Se vidare i institutionens handläggningsordning för utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Mer information: