Kontakt
Använd Serviceportalen för att kontakta Helpdesk!

Tel: 08-16 19 99.

Telefontider
Måndag–fredag sommartid kl. 08.00–16.00 (1 maj – 15 september).
Måndag–fredag vintertid kl. 08.00–16.40 (16 september – 30 april).