Antagningsbesked

Alla sökande ges besked om antagning via antagning.se – se Antagning.

Registrering

Du som är antagen och har tackat ja till utbildningsplatsen på antagning.se är välkommen att registrera dig på utbildningen. Registreringen är obligatorisk för dig som vill gå utbildningen och görs via webben eller på studentexpeditionen, enligt anvisningar i respektive antagningsbesked – se Registrering och Terminsstart höstterminen 2022.

Terminsstart och kursinformation

Information om obligatorisk kursintroduktion finns under Terminsstart höstterminen 2022. Där finns även länkar till respektive kursbeskrivning, som bland annat innehåller kursplan, litteraturlista och schema. Schema publiceras en månad före kursstart, men kan också sökas fram via schemasystemet TimeEdit.

Hitta till oss

Kulturgeografiska institutionen finns i Geovetenskapens hus på den norra delen av campus Frescati på Norra Djurgården i Stockholm – se Hitta till oss.

Studentexpedition och studievägledning

Har du frågor om terminsstarten eller utbildningen är du välkommen att kontakta institutionens studentexpedition eller studievägledning.