Samverkan med näringsliv och samhälle är en viktig uppgift för Stockholms universitet. I denna uppgift utgör uppdragsutbildning en väsentlig del.

Uppdragsutbildningen kan antingen ligga i linje med institutionens befintliga utbud av kurser eller skräddarsys efter specifika behov. Uppdragsutbildning kan om så önskas utformas så att deltagare erhåller högskolepoäng.

Vill du diskutera uppdragsutbildning inom Kulturgeografiska institutionens kompetensområde för ditt företag, myndighet eller organisation? Kontakta studierektor Johan Berg, e-post johan.berg@humangeo.su.se, telefon 08-16 48 32.