Kurser i kulturgeografi kan läsas fristående och inom bl.a. Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys (180 hp) och Masterprogram i kulturgeografi (120 hp). Vissa kurser ges endast inom program.