Arbetsplatsen kan finnas både i Sverige och utanför landets gränser (Sida, Röda korset, räddningsverk etc.). Genom de stora påkänningar av naturens krafter som jorden nu på grund av människans agerande hamnat i får geografens arbete en ny viktig dimension. Geografen medverkar i samhällets planering för framtiden och geografen är en av huvudaktörerna för att skapa en hållbar framtid för människan i din kommun, i Sverige och även globalt.

Geografi är en vetenskap som allt sedan de ”gamla grekerna” beskriver, analyserar och förklarar jorden som människans hemvist (livsrum). Människans livsvillkor och livsmiljö är mycket beroende av var på jorden hon bor, och det finns tydliga samband mellan olika samhällens utveckling och den omgivande naturmiljön och hur människan använder denna miljö. Kunskap om hur människan, samhällets utveckling och naturmiljön förhåller sig och samverkar med varandra är själva kärnan i geografiämnet.

Kunskaper i geografi efterfrågas på grund av globaliseringen allt mer inom tvärvetenskaplig forskning, affärsliv, internationell handel och ekonomi, turism, miljövård, utbildning och massmedia. Vidare finns det en klart ökande efterfrågan och användning i samhället av geografiska informationssystem (GIS) och undersökningsmetoder med satellit- och flygbilder (fjärranalys). Fältkurser är en viktig del i utbildningen.

Kurserna i geografi ges i samverkan mellan de båda geografiska institutionerna vid Stockholms universitet Institutionen för naturgeografi (NG) och Kulturgeografiska institutionen (KG) – och lärare från båda institutionerna undervisar på kurserna. På grundnivå administreras alla kurser i geografi av Institutionen för naturgeografi.

Grundnivå

För en filosofie kandidatexamen i geografi – som omfattar 180 hp – rekommenderar vi att du följer Kandidatprogram i geografi. Det går också att ta en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser.

Avancerad nivå

En filosofie masterexamen omfattar totalt 120 hp. För att ta en masterexamen inom huvudområdet geografi följer du Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring.

Du kan också läsa fristående kurser:

Lärarutbildning

Geografi i kombination med historia, matematik eller religionskunskap
Du som vill bli geografilärare kan studera ämneslärarprogrammet och där kombinera geografi med historia, matematik eller religionskunskap. I lärarutbildningsportalen hittar du information om alla lärarutbildningar vid Stockholms universitet. 

Geografi i kombination med idrott och hälsa
För dig som vill undervisa i geografi och idrott och hälsa på en gymnasieskola eller grundskola finns ämneslärarprogrammet mot gymnasiet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) – geografikurserna studerar du vid Stockholms universitet.

Kompletterande pedagogisk utbildning
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan vara en möjlighet för dig som redan studerat geografi och nu vill bli lärare.