PROGRAMSTRUKTUR
Termin 1: Kurser inom kulturgeografi (obligatoriska)
Termin 2: Kurser inom kulturgeografi (obligatoriska)
Termin 3: Valfria kurser
  • Valfria kurser eller utlandsstudier, 30 hp
Termin 4: Valfria kurser
  • Valfrina kurser eller utlandstudier, 30 hp
Termin 5: Kurser i kulturgeografi (obligatoriska)
Termin 6: Kurs i kulturgeografi (obligatorisk)

 

Valfria kurser

Termin 3 och 4 läses valfria kurser utifrån intresse och studiebakgrund. Det finns även möjlighet till utbytesstudier vid ett universitet utomlands en termin eller hela läsåret.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är det dokument som bestämmer programmets utformning i stort. För varje kurs finns en kursplan som bestämmer kursens innehåll.